Θεραπεία Στοχευμένων Ραδιοσυχνοτήτων
Tecar Therapy

Στο εργαστήριό μας διαθέτουμε τη συσκευή BTL-6000 TR-Therapy elite, χωρητικής και αντιστατικής λειτουργίας. Η μέγιστη ισχύς της φτάνει στα 320 watt, με εύρος συχνότητας λειτουργίας 480 – 520 Khz. Διαθέτει συνεχή και παλμική λειτουργία και 8 διαφορετικά μεγέθη ηλεκτροδίων, 4 χωρητικά και 4 αντιστατικά (20, 30, 50, 70 mm).

Λίγα Λόγια για τις Στοχευμένες Ραδιοσυχνότητες:

Η θεραπεία Tecar είναι μια θεραπεία που στηρίζεται σε στοχευμένες ραδιοσυχνότητες υψηλής ισχύος. Έχει δύο μεθόδους λειτουργίας, την χωρητική και την αντιστατική.

Κατά την εφαρμογή παράγεται ενδογενής θερμότητα (αυτοενέργεια), αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού και της αιματικής ροής. Έτσι υποβοηθάται ο οργανισμός στην ταχύτερη επούλωση των τραυματισμών, ενώ παράλληλα μειώνεται ο πόνος και η φλεγμονή, και προάγεται η λεμφική παροχέτευση.

Στη διάρκεια της θεραπείας με ραδιοσυχνότητες ο ασθενής αισθάνεται ένα ευχάριστο θερμικό αίσθημα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθίσταται ιδιαίτερα ευχάριστη.

Η χωρητική λειτουργία στηρίζεται στη χρήση ενός μονωμένου ηλεκτροδίου και έτσι η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη σε δομές πλούσιες σε νερό (μυϊκός ιστός).

Η αντιστατική λειτουργία στηρίζεται στη χρήση ενός μη μονωμένου ηλεκτροδίου όπου η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη σε δομές με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (οστά, τένοντες, σύνδεσμοι).

Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με ραδιοσυχνότητες είναι η εν τω βάθει δράση στους ιστούς, είναι εστιασμένη στην περιοχή του προβλήματος, δρα σε όλους τους ιστούς με την κατάλληλη επιλογή ηλεκτροδίου, είναι ευχάριστη λόγω του θερμικού αποτελέσματος, δεν έχει παρενέργειες και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε ασθενείς με υλικά οστεοσύνθεσης.

Ενδείκνυται σε:
– Αυχενικό σύνδρομο
– Ραχιαλγία
– Οσφυαλγία – Οσφυοισχιαλγία
– Επικονδυλίτιδα
– Μυϊκούς τραυματισμούς (θλάσεις)
– Θυλακίτιδα
– Οστεοαρθρίτιδα