Ηλεκτροθεραπεία

Στο εργαστήριό μας διαθέτουμε 3 συσκευές ηλεκτροθεραπείας :

1. Την Intelect Neo Base Unit της Αμερικάνικης εταιρείας CHATTANOOGA

Η συσκευή Intelect Neo αλλάζει τα δεδομένα στα φυσικά μέσα αποκατάστασης. Περιλαμβάνει 2 ανεξάρτητες μονάδες,  ελεγχόμενες από μια κεντρική μονάδα , γεγονός που την καθιστά τη μοναδική τετρακάναλη ηλεκτροθεραπεία στο χώρο της φυσικοθεραπείας.

2. Την BTL-4620 PREMIUM με 2 κανάλια θεραπείας . Περιλαμβάνει την συνδυαστική χρήση ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχο με την κεφαλή των 5 cm2, αλλά και με την καινοτόμο σταθερή κεφαλή υπερήχου HANDSFREE SONO τεχνολογίας περιστροφικού πεδίου.

Τεχνολογία περιστροφικού πεδίου: Η αρχή

Η τεχνολογία του υπερήχου με περιστροφικό πεδίο είναι η τελευταία καινοτομία που βασίζεται σε πολλαπλούς κρυστάλλους στον εφαρμογέα. Οι κρύσταλλοι υπερήχων οργανώνονται στον εφαρμογέα ως μια σειρά πομπών υπερήχων οι οποίες ελέγχονται από μία μονάδα επεξεργαστή σε πραγματικό χρόνο. Η μονάδα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιεί τους επιμέρους κρυστάλλους σύμφωνα με τις προκαθορισμένες παραμέτρους.

Το περιστροφικό πεδίο δημιουργείται από τη διαδοχική ενεργοποίηση των κρυστάλλων, ενώ ο επεξεργαστής ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής, την ισχύ εξόδου και το βάθος διείσδυσης του πεδίου υπερήχων για κάθε κρύσταλλο. Αυτό κάνει τη θεραπεία με υπερήχους αποτελεσματική και ασφαλής από τυχόν κινδύνους, όπως hotspots που είναι χαρακτηριστικό κάποιων σταθμευμένων τεχνολογιών στους υπερήχους.

3. Την PHYSIOMED-Expert της Γερμανικής εταιρείας Physiomed με 2 κανάλια θεραπείας με ενσωματωμένη λειτουργία ηλεκτροδιάγνωσης συμπεριλαμβανομένης καμπύλης έντασης – χρόνου.